Dagvoorzitterschap

Activity: Talk or presentationOral presentationProfessional

Description

De waardering van onroerende zaken volgens de Wet WOZ kan raken aan aspecten van omzetbelasting (btw) en vennootschapsbelasting (Vpb). Zo kan de hoogte van de WOZ-waarde van belang zijn voor het fiscaal afschrijven op vastgoed en moet, afhankelijk van omstandigheden, de WOZ-waarde inclusief of exclusief BTW worden bepaald. In de uitvoeringspraktijk blijken dit ingewikkelde vraagstukken te zijn. Hierover wordt door het ESBL en de LVLB gezamenlijk een studiemiddag georganiseerd, die mede mogelijk wordt gemaakt door Gemeentebelastingen Drechtsteden. Sprekers zijn: René van der Paardt (hoogleraar EUR en adviseur bij Loyens Loeff over de btw), Jan Gieskes (secretaris Waarderingskamer over de WOZ) en Joop Kluft (adviseur PWC over de Vpb) en dagvoorzitter is Anneke Monsma (ESBL). Naast theorie komt ook praktijk en actualiteit aan de orde.
Period18 Feb 2014
Event titleStudiemiddag WOZ, btw en Vpb
Event typeOther
LocationHal4.1 te RotterdamShow on map