De verstrengeling van feiten en waarden: Onjuist of onvermijdelijk?

Activity: Talk or presentationOral presentationAcademic

Description

Het feit/waarde onderscheid is in de filosofie geen vanzelfsprekend uitgangspunt meer. Het is een onderscheid waartegen zwaarwegende bezwaren zijn geformuleerd. Niettemin blijft het voor veel wetenschappers en juristen een onomstreden vanzelfsprekendheid en simpelweg onderdeel van hun common sense. Een recente, gezaghebbende kritiek op het feit/waarde onderscheid is The Collapse of the Fact/Value Dichotomy van Hilary Putnam. In deze studie verdedigt Putnam opnieuw de pragmatische kritiek op het onderscheid tussen feiten en waarden. In zijn betoog werkt hij de consequenties van dit inzicht vooral uit voor de economische wetenschap, maar hij beweert daarnaast dat ‘very similar issues arise in the law,’ hoewel hij zijn analyse daarop niet toepast. In onze bijdrage proberen wij deze leemte op te vullen. Eerst schetsen we de bezwaren van Putnam tegen het onderscheid tussen waarden en feiten. Vervolgens werken we de betekenis daarvan uit voor het recht. Tot slot illustreren we de problemen met het feit/waarde onderscheid aan de hand van een van de meest descriptieve begrippen in het privaatrecht: de verjaringstermijn van dertig jaar in de asbestjurisprudentie.
Period24 Jun 2011
Event titleSymposium Juridische Argumentatie
Event typeOther
LocationRotterdamShow on map