Klimaatmigratie

Activity: Talk or presentationInvited talkPopular

Description

Klimaatveranderingen en migratie zijn twee polariserende thema's die de 21ste eeuw kenmerken en steeds meer met elkaar in verband staan. De laatste jaren worden we ons steeds meer bewust van het feit dat de huidige klimaatverandering van een aard is die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Zo zijn er steeds meer onverwachte sneeuwstormen of hagelbuien waardoor huizen en auto’s vernield worden, of zijn er grote overstromingen en steeds hevigere branden en droogte. Deze veranderingen beïnvloeden het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen over de hele wereld op een zeer diepgaande manier en zullen dit nog veel meer doen in de (nabije) toekomst. Verregaande klimaatveranderingen kunnen er met andere woorden voor zorgen dat mensen andere manieren moeten zoeken om te overleven, waardoor er ook steeds meer mensen zullen moeten vluchten/migreren. Ook al is de relatie tussen migratie en klimaatveranderingen misschien snel gemaakt, toch is het niet zo vanzelfsprekend om deze groep klimaatmigranten duidelijk te categoriseren, (h)erkennen en beschermen. Mensen migreren, zowel vrijwillig als onvrijwillig, om ecologische, economische, politieke, humanitaire, sociale en/of culturele redenen. Deze migratieredenen komen vaak samen voor en zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. In deze lezing laten we jullie aan de hand van een aantal cases zien hoe klimaatveranderingen reeds hebben geresulteerd in specifieke migratiepatronen en tonen we jullie op deze manier de complexiteit rond dit thema. Tijdens de workshop denken we na over beleidsinitiatieven, legale bescherming en andere initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat klimaatmigratie beter ondersteund kan worden, er globale en lokale solidariteit plaats vindt en er in de toekomst beter geanticipeerd kan worden op hoe klimaatveranderingen ook samenhangen met migratiepatronen.
Period23 Mar 2023
Held atH. Pius X-instituut, Belgium
Degree of RecognitionLocal