Scheltemalezing 2024

Activity: Participating in or organising an eventAttending an eventAcademic

Description

Op vrijdag 5 april 2024 is de vijfde en laatste Scheltemalezing gehouden over dromen voor het bestuursrecht van de toekomst. Maurits Ippel (strategisch adviseur bij de Nationale Ombudsman) pleitte voor een vormgeving van de Awb die dienend is aan mens en maatschappij (via 'productdifferentiatie' naar categorieën gebruikers) en niet tot een op zichzelf staand systeem leidt. Marc Wever (Rijksuniversiteit Groningen) ging in op het waarborgen van de toegang tot het recht in het sociale zekerheidsrecht (toeslagen en uitkeringen), waarbij laagdrempelige mogelijkheid van bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking als voorbeeld werd genomen. Elsemarie den Boer-Adriaanse (Raad van State) pleitte, mede namens haar afwezige collega Louise van Heusden, voor hanteerbare en uitvoerbare rechterlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginselen en toepassing van responsiviteit en de menselijke maat. Zij pleitten voor meer tegenmacht door de rechter, het opnemen van normen voor bestuurswetgeving in de Awb, de mogelijkheid van uitspraak doen in twee delen en het samenvoegen van zaken voor contextuele toetsing. Joyce Esser (Universiteit Leiden) rondde de bijdragen af met een oproep aan de nieuwe generatie wetenschappers en studenten om kritisch te blijven op de Awb en dit niet alleen te zien als mooi sluitend systeem met heldere afgebakende begrippen. Zij pleitte voor gebruiken van inzichten uit de geesteswetenschappen voor analyse en verbetering van het systeem. Michiel Scheltema reageerde op deze bijdragen met een pleidooi voor meer differentiatie en nuancering in de Awb (in plaats van in sectorale wetgeving). De aanwezige deelnemers discussieerden verder over de thema's.
Period5 Apr 2024
Event typeConference
LocationLeiden, NetherlandsShow on map

Research programs

  • SAI 2007-05 FA