Podcast: Siewert Lindenbergh over Smartengeld (tweede druk)

Press/Media: Public engagement activitiesAcademic

Description

In 1998 publiceerde Siewert Lindenbergh, zijn succesvolle proefschrift over de wettelijke regeling van het smartengeld. Nu, 25 jaar later, verschijnt de tweede druk van Smartengeld, die geheel is bijgewerkt met de ontwikkelingen die zich gedurende deze periode hebben voltrokken. Het handboek bevat een complete behandeling van de wettelijke regeling van het smartengeld in het Burgerlijk Wetboek en daarbuiten. Niet alleen wordt uitgebreid stilgestaan bij de actuele wetgeving, ook wordt deze in verband gebracht met het Europees recht (EU en EVRM).

Lindenbergh heeft het oorspronkelijke proefschrift geheel bijgewerkt met de ontwikkelingen die het terrein van het smartengeld in de afgelopen 25 jaar hebben gekenmerkt. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van interpretatie van het begrip persoonsaantasting, ‘affectieschade’, ‘shockschade’ en de omvang van de smartengeldbedragen. Ook wordt aandacht besteed aan de stormachtige ontwikkeling in de rechtspraak van de strafrechter over smartengeld.

In deze podcast spreekt Marnix Hebly met Siewert Lindenbergh over smartengeld.

Period15 Jan 2024

Media contributions

1

Media contributions