Hudig-Langeveldt Prijs 2012

  PrizeAcademic

  Description

  De Hudig-Langeveldt prijs wordt periodiek door de Hudig-Langeveldt Stichting uitgereikt aan een wetenschapper die veel voor de verzekeringswetenschap betekent. Prof.mr. Van Tiggele-Van der Velde krijgt de prijs voro haar eigen, steeds vernieuwende benadering van het verzekeringsrecht. Centraal staat daarbij dat zij als wetenschapper bestaande (privaatrechtelijke) regelingen en gebruiken heeft 'vertaald' en voor de praktijk meer inzichtelijk heeft weten te maken. Illustratief daarvoor is onder meer het boek 'Verzekering ten beurze. Coassurantie in theorie en praktijk'.
  Granting OrganisationsCommercial Law

   Fingerprint