Johannes Cornelis Ruigrok Prijs 2016

PrizeAcademic

Description

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is in 1983 ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem. De prijs is genoemd naar de heer Johannes Cornelis Ruigrok die door de oprichting van de J.C. Ruigrok Stichting de financiering van de prijzen mogelijk heeft gemaakt. De prijs wordt uitgereikt als bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de Maatschappijwetenschappen. Jaarlijks wordt de prijs per toerbeurt toegekend aan de volgende gebieden: • Rechtswetenschappen • Economische wetenschapen • Maatschappijwetenschappen (in engere zin) • Menswetenschappen De Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie. Voor verdere informatie zie: http://www.jcruigrokstichting.nl/prijzen/ of http://www.khmw.nl/prijzen/prijs/johannes-cornelis-ruigrok-prijs/5
Granting OrganisationsLaw and Tax

    Fingerprint