Meijersprijs Onderzoeksprogramma Legitimiteit en effectiviteit van recht en bestuur in de veellagige rechtsorde 2018 voor de redactionele inleiding bij 'Het empathisch supplement in recht en literatuur'

  • Slootweg, T. J. M. (Recipient) & Bouteligier, C. (Recipient)

PrizeAcademic

Granting OrganisationsTheory and Methodology