NVE – Novo Nordisk Award for Endocrinology

PrizeAcademic

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNederlandse Vereniging voor Endocrinologie