Aantasting in persoon: Diefstal met bedreiging met vuurwapen

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

57 Downloads (Pure)

Abstract

Diefstal met geweld van geld uit kassalade supermarkt, art. 312.1 Sr. Vordering benadeelde partij (winkelmedewerker) tot vergoeding van immateriële schade, geestelijk letsel. Is sprake van aantasting in persoon op andere wijze a.b.i. art. 6:106.b BW a.g.v. bewezenverklaard feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 en HR:2019:376 m.b.t. gevallen waarin sprake kan zijn van aantasting in persoon op andere wijze a.b.i. art. 6:106.b BW. De eis dat het bestaan van geestelijk letsel naar objectieve maatstaven moet zijn vastgesteld, houdt niet in dat daarvan slechts sprake is indien het een in de psychiatrie erkend ziektebeeld betreft, en evenmin dat dit geestelijk letsel slechts door een psychiater of psycholoog kan worden vastgesteld. Ook als geestelijk letsel niet kan worden aangenomen, is niet uitgesloten dat de aard en ernst van de normschending en van de gevolgen daarvan voor b.p., meebrengen dat van aantasting in zijn persoon op andere wijze sprake is. In zon geval moet degene die zich hierop beroept deze aantasting met concrete gegevens onderbouwen, tenzij de aard en ernst van de normschending meebrengen dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor b.p. zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon z.m. kan worden aangenomen. Hof heeft bewezenverklaard dat verdachte een supermarkt heeft overvallen, waarbij hij meerdere medewerkers, onder wie de b.p., met een vuurwapen heeft bedreigd, en waarbij hij de b.p. ook woordelijk heeft bedreigd hem neer te schieten. Gelet hierop en op hiervoor is vooropgesteld is s hofs oordeel (mede in aanmerking genomen de aard en de ernst van de normschending en van de nadelige gevolgen daarvan voor b.p) sprake is van een aantasting in persoon op andere wijze a.b.i. artikel 6:106.b BW, niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.
Original languageDutch
Article number284
Pages (from-to)4882-4885
JournalNederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen
Volume2021
Issue number284
Publication statusPublished - 2021

Court cases

TitleECLI:NL:HR:2021:1024
CourtHoge Raad der Nederlanden
Date of judgement29/06/21

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this