Acute psychiatrie binnen en buiten het ziekenhuis: Wat is de beste aanpak?

Jurjen J. Luykx, Joeri K. Tijdink, Wanda Tempelaar, Christiaan H. Vinkers*, Lot De Witte

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Acute presentaties van psychiatrische aandoeningen vragen zowel binnen als buiten het ziekenhuis om efficiënte en zorgvuldige diagnostiek en behandeling. Vanwege de hectiek van het acute moment, waarbij vaak agitatie, suïcidaliteit, communicatieve uitdagingen en juridische aspecten een rol spelen, kan het in
de praktijk lastig zijn om optimale en adequate zorg te bieden. Aan de hand van drie casussen geven wij handreikingen voor de diagnostiek en behandeling in dit soort acute situaties.

A range of clinical syndromes may present with psychiatric symptoms, both in and out of hospital settings. In such situations agitation, suicidality, communication difficulties and legal aspects often play a role, making diagnosis and treatment a challenge. Based on several case studies, we illustrate how the recently-published Dutch open access source 'Acute Psychiatry' (www.acutepsychiatrie.com) can be of help in acute psychiatric presentations both within and outside psychiatric hospitals.
Original languageDutch
Article numberD2387
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume162
Issue number7
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this