Akoepedie voor auditors? Afscheidsrede, uitgesproken op 18 januari 2008

KIJ (Kornelis) Mollema*

*Corresponding author for this work

Research output: Other contributionProfessional

Abstract

Binnen audit en accountancy heeft men de controle van de informatietechnologie (IT) te lang overgelaten aan specialisten (IT-auditors). Maar inmiddels is de IT te zeer het kloppend hart van de onderneming om haar nog langer te negeren, stelt Mollema. Door de toenemende frequentie en snelheid van bedrijfsrapportages is het beoordelen van de organisatie en de informatiesystemen de enige doeltreffende manier om tot een oordeel over de kwaliteit van de bedrijfsprestaties te komen.

Nu de internationale verplichting bestaat IT op te nemen in het curriculum van de accountancyopleidingen, geeft Mollema aan waar de schoen wringt als het gaat om IT binnen audit en wat de eventuele faalfactoren zijn. Ook wijst Mollema op het belang van auditeffectiviteit en het meten daarvan. Na alle beursperikelen van de achterliggende jaren moet het beroep het vertrouwen van het publiek in de accountant/auditor terugwinnen en vast houden.

Daartoe is niet alleen meer effectiviteitsonderzoek nodig op het terrein van audit, maar ook onderzoek naar de toegevoegde waarde ervan. Zulk onderzoek dient vanwege de vereiste objectiviteit en kwaliteit voornamelijk aan universiteiten plaats te vinden. Dit loopt parallel met de wens van de universiteiten dat er meer academisch onderzoek plaats vindt, ook bij de post-initiële opleidingen voor accountancy en assurance.
Original languageDutch
TypeFarewell address
Media of outputPdf
Number of pages32
Publication statusPublished - 18 Jan 2008

Cite this