Ambtshalve cassatie in belastingzaken

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

Binnen het belastingrecht heeft de Hoge Raad de bevoegdheid om uitspraken te casseren op ambtshalve geconstateerde gronden. In deze bijdrage gaat de auteur in op de totstandkoming van deze bevoegdheid en komt hij tot een alternatieve interpretatie van de rechtshistorische strekking van ambtshalve cassatie. Daarna volgt een analyse van de gevallen waarin de Hoge Raad zijn bevoegdheid de afgelopen jaren heeft gebruikt. Tot slot wordt betoogd dat de mogelijke bezwaren tegen ambtshalve cassatie geen obstakel hoeven te vormen voor toepassing ervan, zolang de bevoegdheid wordt gebruikt om rechtsvormend op te treden.
Original languageDutch
Article number51
Pages (from-to)4-14
Number of pages11
JournalMBB
Volume2022
Issue number16
Publication statusPublished - 16 Dec 2022

Cite this