ANBI-vereisten in de praktijk: een stand van zaken Fiscaal tijdschrift vermogen, april 2017, p. 22-30, Ftv 2017/22.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op 27 januari 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën de evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rondom algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI’s) en sociaal belang behartigende instelling (SBBI’s) naar de Tweede Kamer gestuurd. Laatstgenoemde evaluatie (hierna ook aangehaald als ‘het rapport’) is door het ministerie van Financiën verzorgd en bevat interessante informatie over een aantal voor ANBI’s relevante punten. Het rapport bevat enerzijds feitelijke gegevens over het aantal ANBI’s en aanvragen per jaar en de wijze waarop ANBI’s worden gecontroleerd. Daarnaast bevat het zienswijzen over de vereisten inzake de rechtsvorm, het 90% algemeen nut beogen, commerciële prijzen, het vermogen en de beschikkingsmacht daarover, de bestuurdersbeloning, de statutaire liquidatiebepaling en transparantie. Ook bevat het rapport de ervaringen van de Belastingdienst met de integriteitstoets en de informatieplicht van ex-ANBI’s. Voor de uitvoeringspraktijk is dit daarom een interessant document. Dit artikel bespreekt voornoemde punten en koppelt deze aan recente jurisprudentie en praktijkdiscussies over ANBI’s.
Original languageDutch
Article number22
Pages (from-to)22-30
Number of pages9
JournalFiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen)
Volume2017
Issue numberapril
Publication statusPublished - 2017

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this