Antiwitwasrichtlijn

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Het onderhavige voorstel strekt ertoe de controlebevoegdheden die de Belastingdienst heeft om te kunnen toezien op de juistheid en volledigheid van verzamelde financiële en bancaire gegevens, die in het kader van de Common Reporting Standard (hierna: CRS; CRS-gegevens) automatisch binnen EU-verband worden uitgewisseld, door te trekken naar de automatische uitwisseling van CRS-gegevens naar derde landen. De CRS is de mondiale standaard die de OESO heeft ontwikkeld voor de automatische uitwisseling van financiëlerekeninggegevens, en die gebaseerd is op ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de totstandkoming aldaar enige jaren geleden van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Ook Nederland is bij de CRS-standaard aangesloten. Binnen EU-verband is dit op basis van de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (Richtlijn 2011/16/EU en de Wijzigingsrichtlijn 2014/107/EU – DAC 2). Internationaal is Nederland – met inbegrip van de BES-eilanden – bij de standaard aangesloten op basis van een multilaterale overeenkomst (Multilateral Competent Authority Agreement on automatic exchange of financial account information – MCAA) en soortgelijke bilaterale afspraken. Volledigheidshalve, de CRS-standaard is geïmplementeerd in deWet uitvoering Common Reporting Standard en het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard.
Original languageDutch
JournalNLFiscaal
Volume2017
Issue number0519
Publication statusPublished - 2017

Cite this