Arbeidsrechtelijke aspecten en gevolgen van strafrecht: wat moet de strafrechter weten over de consequenties van zijn oordeel over het arbeidsrecht?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage geeft de auteur een aantal voorbeelden van doorwerking van het strafrecht in arbeidsrechtelijke zaken (denk aan ontslag op staande voet na strafrechtelijke veroordeling van een werknemer). Hij plaatst een aantal kanttekeningen bij deze doorwerking (waaronder ne bis in idem, onschuldpresumptie, waarheidsvinding, enzovoort). Hij concludeert dat het strafrecht (en strafrechtelijke beginselen) wel doorwerken in het arbeidsrecht, maar dat van een automatische (of directe) doorwerking geen sprake is. Voorts concludeert hij dat zuivere doorwerking van het strafrecht in het civiele recht ongewenst is, omdat dan geweld wordt aangedaan aan de verschillende juridische context. Op onderdelen is afstemming van - vooral rechterlijke oordelen over het zelfde feitencomplex - evenwel gewenst.
Original languageDutch
Pages (from-to)462-483
Number of pages22
JournalDelikt en Delinkwent
Volume41
Issue number4
Publication statusPublished - 2011

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this