Arbeidsrechtelijke themata

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechBookAcademic

Abstract

Arbeidsrechtelijke themata (AT) behandelt het arbeidsovereenkomstenrecht (7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht). In Arbeidsrechtelijke themata is gekozen voor een thematische behandeling van de stof. Aan de orde komen onder meer: • kwalificatie van de overeenkomst • het (nieuwe) ontslagrecht • atypische arbeidsrelaties • arbeidsongeschiktheid wegens ziekte • bijzondere bedingen • werkloosheid • schade tijdens de arbeidsovereenkomst • inspraak van werknemers • overgang van onderneming • collectieve arbeidsovereenkomst • arbeid en loon • Europees en internationaal arbeidsrecht • wijzigingen van de arbeidsovereenkomst • doorwerking van grondrechten De volledige Wet werk en zekerheid (WWZ), alsmede de Reparatiewet en relevante besluiten en regelingen op het terrein van de WWZ, zijn in dit handboek verwerkt. Arbeidsrechtelijke themata biedt daardoor een compleet en geïntegreerd overzicht van het recht dat geldt met ingang van 1 juli 2015. Het biedt de lezer hierdoor houvast met betrekking tot de nieuwe regelingen op het terrein van flexwerkers, het ontslagrecht en wijzigingen in de WW. De auteurs schromen bij de behandeling van de verschillende thema’s niet, beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd. Bij het bespreken van het positieve arbeidsrecht (inclusief de historische achtergrond daarvan) wordt tevens aandacht besteed aan het feit dat het arbeidsrecht vele raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Als rode draad wordt daarbij steeds ingegaan op de vraag waar het bijzondere van het arbeidsrecht in is gelegen. Houweling heeft de vijfde druk als hoofdredacteur voor zijn rekening genomen. Even heeft de hoofdstukken 9 en 21 geschreven. Van Vliet heeft hoofdstuk 17 geschreven. Van der Voet heeft de hoofdstukken 1, 2, 8 (gedeeltelijk) 10, 16, 18, 19 en 20 geschreven. Houweling heeft de hoofdstukken 3 t/m 7, 8 (gedeeltelijk), 11 t/m 15. Het boek is vrijwel geheel herschreven.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Juridische Uitgevers
Number of pages1345
ISBN (Print)9789089749376
Publication statusPublished - 2015

Cite this