Art 464,1° WIB92 en de gemeentelijke belastingbevoegdheid: stand van zaken

MJM Jonckheere

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dit artikel geeft een overzicht van juridische discussies de die afgelopen 30 jaren zijn gevoerd omtrent de belangrijkste wetsbepaling die de gemeentelijke en provinciale belastingbe-voegdheid in België beperkt. Zowel de (nog steeds niet opgeloste) discussies omtrent de draagwijdte van de verbodsbepaling, als de (grotendeels opgeloste) twistpunten omtrent de draagwijdet van de uitzonderingsbepaling worden hier grondig besproken.
Original languageDutch
Pages (from-to)66-75
Number of pages10
JournalNotarieel en Fiscaal Maandblad
Volume2014
Issue number3
Publication statusPublished - 2014

Cite this