Artikel 4, punt 10, van verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken, moet aldus worden uitgelegd dat een betalingsbevel zoals dat in het hoofdgeding, dat niet uitvoerbaar is, niet onder het begrip ‘authentieke akte’ in de zin van deze bepaling valt.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

12 Downloads (Pure)
Original languageDutch
JournalNederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen
Volume2021
Issue number372
Publication statusPublished - 2021

Court cases

CourtHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Date of judgement7/11/19
ECLI IDECLI:EU:C:2019:937
Case numberC-555/18

Bibliographical note

JCDI:ADS543296:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this