Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Janet Yellen calls for global minimum corporate tax’

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op 29 april 2021 beantwoordde de staatssecretaris Kamervragen van het lid Idsinga (VVD), ingezonden op 15 april 2021, over het bericht ‘Janet Yellen calls for global minimum corporate tax’ in Financial Times (5 april 2021). De staatssecretaris is onder meer gevraagd of hij kan aangeven wat de implicaties zijn voor Nederland wat betreft het feit dat de nieuwe regering van de Verenigde Staten (VS) recentelijk voorstellen heeft gedaan voor een wereldwijde minimumwinstbelasting en een andere verdeling van de winstafdracht. De staatssecretaris geeft aan dat de voorstellen van de VS passen binnen de discussies over de herziening van het internationale winstbelastingsysteem die in het Inclusive Framework (IF) van de OESO worden gevoerd over de zogenoemde Pijler 1 en Pijler 2. Nederland steunt dit werk van het IF en zet zich in om halverwege 2021 tot overeenstemming te komen. Binnen het IF zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Eind juni/begin juli 2021 staat de volgende plenaire vergadering van het IF gepland en de verwachting is dat landen dan zal worden gevraagd in te stemmen met een rapport. Voorafgaand aan de plenaire vergadering van het IF zal de staatssecretaris de Kamer daarover verder informeren. De staatssecretaris is hoopvol dat het lukt om halverwege 2021 binnen het IF een akkoord te bereiken en hij ziet de voorstellen van de VS daartoe als een forse stap in de goede richting.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-3
Number of pages3
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2021
Issue number1483
Publication statusPublished - 6 May 2021

Cite this