Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen

YM Klootwijk

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisExternally prepared

Abstract

Ondernemerschap krijgt hoge prioriteit van de Nederlandse overheid. Uit onderzoek blijkt een positief en sterk verband tussen ondernemerschap en economische ontwikkelingen in een land te kunnen worden waargenomen in termen van groei, overleving van bedrijven, innovatie, werkgelegenheidsschepping, technologische verandering, productiviteitsverhoging en uitvoer. Ook Van Praag wijst op de positieve bijdrage van ondernemerschap aan economische groei en innovatie. Zo ook Wennekers en Hartog die aandacht besteden aan de opbrengsten van ondernemerschap. In december 2003 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken in een beleidsbrief drie actieplannen gepresenteerd gericht op het verder bevorderen van ondernemerschap. Deze drie actieplannen zijn gerelateerd aan de verschillende levensfasen van een bedrijf: startende ondernemers, ondernemers in de groeifase en ondernemers in de fase van bedrijfsoverdracht en bedrijfsbeëindiging. De actieplannen zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen die ondernemers ervaren en het creëren van meer kansen voor een dynamisch ondernemersklimaat. De actieplannen vormen de Nederlandse uitwerking van het Groenboek Ondernemerschap van de EC.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • Kavelaars, Peter, Supervisor
  • Caminada, CLJ, Co-supervisor, External person
  • Hemels, Sigrid, Co-supervisor
  • Stevens, SA, Co-supervisor, External person
Award date28 Nov 2013
Place of PublicationRotterdam
Publication statusPublished - 28 Nov 2013

Research programs

  • ESE - F&A

Cite this