Beeldvormend onderzoek

Anke van der Eerden, Frederick J.A. Meijer

Research output: Chapter/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Beeldvormend onderzoek is van essentieel belang bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met traumatisch hoofd-/hersenletsel (THL). Het tijdig signaleren van traumatische afwijkingen aan schedel en hersenen is belangrijk om de uitgebreidheid van het letsel en de juiste behandeling, primair gericht op het voorkomen van secundaire hersenschade, vast/in te stellen. Bij de beoordeling van een CT- of MRI-scan is het dan ook van belang de patronen van (dreigende) hersenschade, en het risico op cerebrale inklemming, te herkennen. In de acute fase is de CT het onderzoek van eerste keus. In de subacute en chronische fase is de MRI van meerwaarde, onder meer door de hogere sensitiviteit voor het aantonen van (diffuse) traumatische axonale schade. Ontwikkeling van de MRI-techniek geeft steeds meer mogelijkheden om traumatisch hersenletsel in kaart te brengen. Een MRI-scan van de hersenen kan bijdragen aan een inschatting van de prognose bij licht, middelzwaar en ernstig THL.
Original languageEnglish
Title of host publicationHandboek traumatisch hersenletsel
PublisherBohn Stafleu van Loghum
Chapter9
Number of pages20
Edition3
ISBN (Electronic)978-90-368-2659
ISBN (Print)978-90-368-2658-7
Publication statusPublished - 22 Dec 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Beeldvormend onderzoek'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this