Belastingen of vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein

Research output: Chapter/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Het openbaar domein, in Nederland vaak aangeduid met de term openbare ruimte, is van ons allemaal. Het gebruik overeenkomstig de bestemming van deze ruimte is dan ook in beginsel gratis. De openbare ruimte is immers met publieke middelen aange-legd en onderhouden. Wordt een deel van de openbare ruimte echter aan zijn openba-re bestemming onttrokken doordat ofwel dit wordt afgezet door een private partij, danwel in gebruik wordt genomen voor een bepaald specifiek – niet openbaar – doel, is een gemeente zowel in België als in Nederland doorgaans gerechtigd daar een fi-nanciële vergoeding voor te vragen. Dit hoofdstuk bevat een tweetal bijdragen hande-lend over gemeentelijke belastingen of vergoedingen voor gebruik van het openbaar domein in België (§ 2) en Nederland (§ 3). Beschreven wordt welke mogelijkheden gemeenten in beide landen hebben en welke juridische voorwaarden daaraan worden verbonden. Niet alleen wordt een algemeen juridische kader geschetst, maar ook zal worden ingegaan op een aantal concrete belastingen en vergoedingen die door Belgi-sche en Nederlandse gemeenten wordt geheven, danwel gevraagd ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte. Tevens zullen ook mogelijke vrijstellingen en speci-fieke invorderingsaspecten aan bod komen.
Original languageDutch
Title of host publicationJaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B. 2011-2012
EditorsM.J.M. De Jonckheere
Place of PublicationBrugge
Pages119-178
Number of pages234
Publication statusPublished - 2012

Publication series

SeriesJaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B.
Volume2011-2012

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this