Belgische belastingheffing onroerende goederen strijdig met VWEU

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

De Europese Commissie heeft in 2007 tegen België een inbreukprocedure opgestart wegens een mogelijke onverenigbaarheid tussen de Belgische fiscale bepalingen inzake inkomsten van in het buitenland gelegen onroerende goederen en de verplichtingen uit artikel 63 VWEU en artikel 40 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst). Die onverenigbaarheid zou voortvloeien uit de verschillende methodes om de belastbare inkomsten van onroerende goederen vast te stellen naargelang een onroerend goed in België dan wel in een andere staat gelegen is. In het kader van de inkomstenbelasting van Belgische ingezetenen worden de onroerende inkomsten in dit laatste geval minder gunstig behandeld dan inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Dit verschil in behandeling zou het vrije verkeer van kapitaal kunnen beperken
Original languageDutch
Pages (from-to)51-52
Number of pages2
JournalNLFiscaal
Volume2018
Issue number0967
Publication statusPublished - 2018

Court cases

TitleNLFiscaal 2018/0967
CourtHof van Justitie (HvJ)
Date of judgement12/04/18
ECLI IDECLI:EU:C2018:250

Cite this