Besluit bedrijfsfusie: Toepassing art. 14, lid 2, Wet Vpb 1969

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

4 Downloads (Pure)

Abstract

Dit besluit (Stcrt. 2021, 22897) bevat het beleid voor de bedrijfsfusie in de
vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 12 augustus 2015 (BLKB2015/520M, Stcrt. 2015, 25589). Gewijzigd is de regeling voor
bedrijfsfusies waarbij negatieve winst wordt behaald. Dergelijke bedrijfsfusies zijn niet langer uitgezonderd van de aan de Inspecteur verleende algemene toestemming. Aan de door het besluit gestelde voorwaarden voor fiscale begeleiding is voor gevallen van negatieve winst een voorwaarde 12 toegevoegd, met een toelichting in paragraaf 6.
Ook is de toelichting op de voorwaarden van paragraaf 6 bij voorwaarde 8 aangevuld met een verduidelijking op het punt van de zogenoemde houdsterverliezen. Aangegeven wordt dat de winstsplitsing van voorwaarde 8 niet kan meebrengen dat een houdsterverlies dat zonder toepassing van deze
voorwaarde niet verrekenbaar is, door toepassing van de voorwaarde verrekenbaar wordt. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht.
Dit besluit is met ingang van 28 april 2021 in werking getreden.
Original languageDutch
Article number1056
JournalNLFiscaal
Volume2021
Issue number21
Publication statusPublished - 27 May 2021

Cite this