Bevel beperking vrij verkeer verdachte raadsman ex 50 lid 2 Sv, Rechtbank Rotterdam, datum uitspraak 07-10-2011

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Toetsing bevel officier van justitie dat voor de duur van zes dagen raadsman geen toegang zal hebben tot de verdachte en dat brieven of andere stukken tussen raadsman en verdachte over en weer niet zullen worden uitgereikt (artikel 50 id 2 Sv). Behalve deze verdachte staat raadsman tweede verdachte in dezelfde zaak bij. Aan beide verdachten zijn volledige beperkingen opgelegd. Levert de situatie dat een raadsman twee verdachten bij staat die allebei in volledige beperkingen zijn, per definitie het ernstige vermoeden op van de situatie als in art. 50 lid 2 Sv bedoeld? Men kan met de rechtbank i.c. aarzelen of dat wel altijd het geval is. Daarbij is van belang dat binnen de (gedrags)regels van de advocatuur het bijstaan van twee cliënten, ook in beperkingen, niet verboden is. Het zou goed zijn als de wetgever de aloude regeling van art. 50 lid 2 Sv eens uitdrukkelijk tegen het (ook Straatsburgse) licht zou houden. Het zou ook goed kunnen zijn dat art. 50 lid 2 Sv heroverweging verdient in verband met de nieuwe positie van de raadsman rondom het politieverhoor. Mogelijk dat ook binnen de gedragsregels van de Orde nog eens kan worden bezien of nadere regels voor dergelijke benarde situaties waarin een goed advocaat zich wel niet gemakkelijk zal willen begeven, kunnen worden geformuleerd, waarbij ook het strafvorderlijk van belang in acht zou kunnen worden genomen. Uitgangspunt zou dan kunnen zijn dat ofwel kan worden geformuleerd hoe goede rechtsbijstand er ondanks de strafvorderlijke beperkingen eruit ziet, dan wel dat ook de Orde zelf voor de specifieke situatie van bovenstaand concreet geval het optreden van één raadsman uitsluit.
Original languageDutch
Article number633
Pages (from-to)7135-7139
Number of pages5
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2012
Issue number47
Publication statusPublished - 2012

Cite this