Bevel ex art. 184 lid 1 Sr? Belediging verbalisant

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

1. Bevel ex art. 184 lid 1 Sr? De vordering van de hoofdagenten aan verdachte om te vertrekken is gedaan krachtens art. 10 APV 's Hertogenbosch 1996. Nu deze bepaling niet uitdrukkelijk inhoudt dat de ambtenaar van politie is gerechtigd tot het doen van zo'n vordering is de bewezenverklaring dat de vordering 'krachtens wettelijk voorschrift' is gedaan, niet naar de eis der wet met redenen omkleed (vgl. HR LJN BB4108, NJ 2008/206). 2. Belediging politieman. Het oordeel dat de bewezenverklaarde woorden 'waarom loog je' en 'jij moet niet liegen' in casu - op grond van de context en situatie waarin deze op zichzelf niet als belediging aan te merken bewoordingen werden geuit - als belediging in de zin van art. 266 Sr kunnen worden aangemerkt, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting (HR LJN BJ 9796, NJ2010/671). De genoemde agent was op de openbare weg en in aanwezigheid van uitgaanspubliek werkzaam in het kader van de handhaving van de openbare orde, hetgeen inhoudt dat verdachte met zijn uitlatingen de integriteit van die agent in twijfel heeft getrokken ten overstaan van het aanwezige publiek.
Original languageDutch
Pages (from-to)615-623
Number of pages9
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2013
Issue number49
Publication statusPublished - 2013

Court cases

TitleNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013/49
CourtHoge Raad
Date of judgement24/01/12

Research programs

  • SAI 2010-01 RRL
  • SAI 2010-01-III RRL sub 3

Cite this