Bevorderen van Interculturele Competenties van Studenten in het Hoger Onderwijs door het volgen van een Practicummodule

Translated title of the contribution: Stimulating Intercultural Competencies of Students in Higher Education by means of a Practical Module

Lonneke de Meijer*, Aike Dias-Broens, Rick Wolff, Marieke Meeuwisse

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

75 Downloads (Pure)

Abstract

Door globalisering is onze samenleving en daarmee o.a. de studentpopulatie in het hoger onderwijs, meer en meer cultureel divers geworden. Een meer diverse studentpopulatie betekent echter niet dat er meer interculturele student-interactie plaatsvindt (Glass et al., 2013). Terwijl dergelijke interactie studenten zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun interculturele sensitiviteit en competenties. In het huidige onderzoek werd de ontwikkeling van interculturele competenties onderzocht, via het volgen van een practicummodule Intercultural Sensitivity & Competences met daarin nadruk op interculturele interacties tussen studenten. Daarbij bestudeerden we exploratief of multiculturele kenmerken van studenten, zoals de multiculturele persoonlijkheid, invloed hebben op de ontwikkeling van deze competenties. Met behulp van een quasi-experimenteel pretest / posttest design, bestudeerden we een groep van 70 studenten Sociale en Gedragswetenschappen van een grootstedelijke Nederlandse universiteit. De resultaten lieten zien dat het bevorderen van betekenisvolle interculturele interacties tussen studenten – via de practicummodule – de ontwikkeling van interculturele competenties stimuleert. Daarnaast leken met name studenten die bij aanvang een minder open houding hadden ten aanzien van culturele verschillen of minder kennis hadden van gedrag en gewoontes in verschillende culturen, te profiteren van het practicum. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe interculturele competenties van studenten in het hoger onderwijs bevorderd kunnen worden.

Translated title of the contributionStimulating Intercultural Competencies of Students in Higher Education by means of a Practical Module
Original languageDutch
Pages (from-to)135-151
Number of pages17
JournalPedagogische Studiën
Volume99
Issue number2
Publication statusPublished - 2022

Bibliographical note

Publisher Copyright:
© 2022 Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR). All rights reserved.

Research programs

  • ESSB PED

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Stimulating Intercultural Competencies of Students in Higher Education by means of a Practical Module'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this