Bijzonder (corona)uitstel van betaling: een vloek of een zegen?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

De coronacrisis heeft de afgelopen twee jaar grote impact gehad op de liquiditeitspositie van ondernemers. Om deze gevolgen te beperken voorzag het kabinet onder andere in een versoepeling van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden en een loonkostensubsidie. In deze bijdrage blikt de auteur terug op deze twee maatregelen. Hij staat in het bijzonder stil bij het dividend-, bonus- en eigen aandelen inkoopverbod dat onderdeel was, en in sommige gevallen nog onderdeel is, van deze maatregelen. Daarnaast staat hij stil bij de voorgestelde terugbetalingsregeling voor de uitgestelde belastingschulden waarover momenteel discussie wordt gevoerd in de Tweede Kamer.
Original languageDutch
Article number139
Pages (from-to)896-902
Number of pages7
JournalWeekblad Fiscaal Recht
Volume2022
Issue number139
Publication statusPublished - 26 Jul 2022

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this