Bouwen aan Bescherming: Onderzoek naar de aanbevelingen van vier onderzoekscommissies naar seksueel geweld in de Rooms-Katholieke kerk, de sport en de jeugdzorg

Herman Bolhaar, Kim Brouwers, Madeleine van der Bruggen, Suzanne Kok, Maryam Peters, Sophie van der Zee

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportProfessional

Abstract

Seksueel geweld is een urgent en omvangrijk probleem. Dat
constateren ook verschillende commissies die in de afgelopen jaren
onderzoek hebben gedaan naar (seksueel) geweld in verschillende
sectoren in Nederland. Commissie Deetman, Commissie de Vries,
Commissie Samson en Commissie de Winter constateren dat binnen
de Rooms-Katholieke Kerk (R.-K. Kerk), de sportwereld en de
jeugdzorg geregeld sprake is van (seksueel) geweld en dat er
wezenlijke veranderingen nodig zijn om nieuwe slachtoffers in de
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor zijn aanbevelingen
gedaan aan onder meer de overheid en de sectoren zelf.

De Tweede Kamer heeft in 2018 opgeroepen om in kaart te brengen
wat er is gebeurd met de aanbevelingen van deze
onderzoekscommissies en wat de bereikte effecten van deze
aanbevelingen zijn. De Nationaal Rapporteur is gevraagd om dit
onderzoek uit te voeren.

De Nationaal Rapporteur, als opdrachtnemer van dit onderzoek, kan
deze onderzoeksopdracht niet los zien van de bredere context van de
aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland,
onafhankelijk van de sector waarbinnen het seksueel geweld
plaatsvindt. Daarom is de analyse van de feitelijke opvolging van de
aanbevelingen bezien in deze bredere context, en zijn de resultaten
van dit rapport geplaatst in een toekomstgericht perspectief. Zijn
kinderen door het werk van de verschillende onderzoekscommissies
en door de huidige aanpak van de Nederlandse overheid überhaupt
beter beschermd tegen seksueel geweld?
Original languageDutch
Number of pages234
Publication statusPublished - 29 Jun 2022

Cite this