Capita Strafrecht. Een thematische inleiding. (Bewerking voor 7e druk)

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechBookAcademic

Abstract

Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de nieuwe rol van de rechter-commissaris in het voorbereidende onderzoek, veranderingen in het denken over strafrecht en straf, wijzigingen in het sanctiestelsel, noodzaak en vorm van rechterlijke controle en andere thema's aan de orde gesteld. Van deze thema's wordt telkens de invloed op de systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematische aanpak maakt Capita Strafrecht duidelijke welke, onderling zeer verschillende vragen strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen. Naar vorm, opzet en inhoud beoogt Capita Strafrecht om, aansluitend aan contactonderwijs, strafrechtelijke thema's toegankelijk te maken. Daarmee wordt geprobeerd de afstand te verkleinen tussen het contactonderwijs en het steeds ingewikkelder wordende systeem van het strafrecht. Juist die afstand doet zich in de studie op inleidend niveau in toenemende mate voelen. De nadruk ligt telkens op een utivoerig opgezegge bespreking van hetgeen aan bepaalde thema's essentieel is. Naar een uitputtende behandeling is daarbij niet gestreefd. Gepoogd is thema's toegangelijk te maken, zonder af te doen aan de eis van toegewijde studie die ook reeds aan de beginnende student mag worden gesteld. Traditionele strafrechtelijke begrippen ontbreken daarbij niet. Ter aanvulling en relativering compareren in de tekst instanties, personen en voorwerpen als ridderorden, een toga of 'dof grein', notaris Niekerk uit Godfried Bomans, Pieter Bas, dhr Damocles en zijn zwaard, de Amerikaanse vice-president, Pilatus en Sinterklaas.
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen
Number of pages1034
Publication statusPublished - 2012

Cite this