Circulaire economie en lokale belastingen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

240 Downloads (Pure)

Abstract

In deze beschouwing wordt ingegaan op de relatie tussen de circulaire economie en belastingen van lokale overheden. Daarbij worden voorbeelden besproken van circulaire initiatieven binnen gemeenten, waterschappen en provincies en de wijze waarop lokale heffingen deze initiatieven kunnen bekostigen of stimuleren. Geïnventariseerd wordt of in dit verband aangehaakt kan worden bij strategieën die hoog op de R-ladder staan of bij verduurzaming die vroeg in het productieproces plaatsvindt, omdat dit het meest effectief is voor de transitie naar een circulaire economie. Voor de WOZ/ozb wordt voorgesteld bestaande agrarische vrijstellingen te beperken tot de kringlooplandbouw.
Original languageDutch
Article number34
Pages (from-to)1-3
Number of pages3
JournalMaandblad Belastingbeschouwingen
Volume10
Issue number34
Publication statusPublished - 30 Oct 2020

Bibliographical note

geen doi

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this