Circulaire waarde(n)modellen. Een multidisciplinaire benadering voor het verduurzamen van mkb-bedrijven in de maak- en voedingsindustrie

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechInaugural speech

8 Downloads (Pure)

Abstract

Een transitie naar een Circulaire Economie kan een oplossing betekenen voor bedrijfsleven en consument om de ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Deze transitie staat echter nog in de kinderschoenen. Terwijl bedrijven misschien vinden dat ze duurzaam denken en doen, opereren ze vaak nog vanuit een lineair businessmodel: ze maken een product, er ontstaat afval en uitstoot en ze verzinnen een oplossing om dat afval te recyclen zodat het op een veelal laagwaardige manier deels kan worden hergebruikt. Een nieuwe denkwijze, waarin het bedrijfsleven hun afval en uitstoot tot nul terugbrengt, is noodzakelijk. Koen Dittrich wil met zijn lectoraat een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe waardenmodellen en waardensystemen voor het mkb in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een belangrijke uitdaging voor het bereiken van de circulaire economie is het maken van een goede vertaalslag van dit abstracte concept naar bruikbare richtlijnen voor het mkb-bedrijf. Het lectoraat wil het mkb helpen een realistische strategie te ontwikkelen, met een duidelijk stappenplan voor verduurzaming van de productie en voor herontwerp van de waardeketen van het mkb-bedrijf. De wisselwerking tussen het waardenmodel van het individuele mkb-bedrijf en het waardensysteem van de keten en de bedrijfslocatie zal hierbij centraal staan. De combinatie die het lectoraat maakt van enerzijds de keten- en gebiedsvraagstukken en anderzijds het waardenmodel van individuele bedrijven, is relatief nieuw. Omdat de transitie naar een circulaire economie complex is en technische, creatieve en economische kennis en expertise vergt uit verschillende disciplines, zal het onderzoek en het daaraan gekoppelde onderwijs multidisciplinair en daarmee hogeschoolbreed worden uitgevoerd.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
Number of pages67
Publication statusPublished - 15 Oct 2019

Cite this