Commissievoorstellen Anti-ontgaanspakket; tussenstop of eindhalte?

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Het hing al even boven de markt maar nu ligt het op tafel; het ‘Anti-ontgaanspakket’ van de Europese Commissie van 28 januari 2016. Met dit pakket lanceert de Europese Commissie zijn voorstellen tot vergaande coördinatie van de vennootschapsbelastingsystemen van de EU-lidstaten. De Commissie beoogt hiermee een effectieve en groeivriendelijke winstbelastingheffing binnen de EU te garanderen, transparantie binnen de EU te versterken en een gelijk speelveld binnen de interne markt te bevorderen. In de visie van de Commissie vormt het nu voorgestelde pakket maatregelen de opstap naar nog verdergaande harmonisatie van de winstbelastingen binnen de EU. Tijd voor een tussenbalans. Deze bijdrage gaat in op de vraag waar de Europese beleidsintegratie op het terrein van de vennootschapsbelastingsystemen van de lidstaten zich naartoe zou moeten ontwikkelen.
Original languageDutch
JournalFiscaal Weekblad FED
Volume2016
Issue number38
Publication statusPublished - 6 Apr 2016

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this