Communicatie over reanimatiebeleid in het ziekenhuis

Translated title of the contribution: Communication about in hospital resuscitation orders

Marc Schluep*, Sanne E. Hoeks, H. Endeman, Susanne IJmkers, Tessa M.M. Romijn, Jelmer Alsma, Frank H. Bosch, Alexander D. Cornet, A. H.M. Knook, W. M.M.Koopman Van Gemert Ankie, Trudy Van Melsen, Peters René Peters, Koen S. Simons, Evert Jan Wils, Robert Jan Stolker, Monique Van Dijk

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Doel
Goede zorg omvat dat we zorgvuldig, anticiperend en samen met de patiënt besluiten over reanimatie. Wij onderzochten hoe de communicatie over reanimatieafspraken verloopt in de Nederlandse ziekenhuizen en inventariseerden hoe patiënten het reanimatiegesprek hebben ervaren.

Opzet
Cross-sectioneel multicentrisch onderzoek.

Methode
Gestructureerde interviews over het reanimatiebeleid bij patiënten die waren opgenomen op een verpleegafdeling. Medische gegevens werden uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) gehaald.

Resultaten
In 13 ziekenhuizen werden 1136 patiënten ondervraagd. Bij 63,7% was een wel-reanimerenbeleid, bij 27,5% een niet-reanimerenbeleid en bij 8,8% geen beleid vermeld in het EPD. 56% herinnerde zich een gesprek over het reanimatiebeleid en hiervan rapporteerde 81,5% hetzelfde beleid als in het EPD vermeld stond. Dit percentage was lager bij 80-plussers (77,5%) en patiënten die thuis ≥ 10 geneesmiddelen gebruikten (73,3%). Twee derde van de patiënten (66,1%) had het reanimatiegesprek als positief of neutraal ervaren.

Conclusie
De meeste patiënten begrijpen de reanimatieafspraken goed, maar kwetsbare patiënten, zoals ouderen en patiënten met multimorbiditeit, zijn gebaat bij een uitvoeriger gesprek. In het algemeen ervaren zij het reanimatiegesprek als positief.
Translated title of the contributionCommunication about in hospital resuscitation orders
Original languageDutch
Article numberD5692
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Issue number18
Publication statusPublished - 3 May 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Communication about in hospital resuscitation orders'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this