Criminaliteit en Criminologie in een gedigitaliseerde wereld

JG Erp, van W. Stol, J van Wilsem

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Wat betekent de komst van het internet voor criminaliteit en de bestrijding ervan? Dit themanummer staat stil bij deze belangrijke ontwikkeling in onze samenleving. In deze redactionele inleiding staan we allereerst stil bij de aan het internet gelieerde criminaliteit: cybercrime. Wat is het precies? Vervolgens richten we ons op de criminologische hoofdvragen die de opkomst van het internet met zich meebrengt. Ontstaat hierdoor meer criminaliteit? Wie zijn de betrokkenen? Wat doen we ertegen? Verder staan we stil bij de mogelijkheden voor het doen van criminologisch onderzoek met onlinemateriaal, zoals onlineobservatie en Big Data. Tot slot geven we een schets van de manier waarop hoogwaardige ICT behulpzaam kan zijn in de opsporing van criminaliteit. Al met al kunnen we spreken van een jong aandachtsveld binnen de criminologie waar tal van interessante onderzoeksthema’s vragen om een verdere uitwerking.
Original languageDutch
Pages (from-to)327-341
Number of pages15
JournalTijdschrift voor Criminologie
Volume55
Issue number4
Publication statusPublished - 2013

Cite this