De anbi-tweetrapstoets van de Geefwet:trendbreuk of trendvolgend?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dit artikel analyseert de tweetrapstoets die de Hoge Raad begin dit jaar heeft toegepast en vergelijkt deze met de tweetrapstoets die in de parlementaire geschiedenis van de Geefwet is opgenomen. De auteur concludeert dat deze tweetrapstoetsen met elkaar overeenkomen en dat dit betekent dat de jurisprudentie uit het pre-Geefwettijdperk ook van toepassing is op geschillen van na 1 januari 2012. Er is dus geen sprake van een breuk met de oude jurisprudentie, maar van een daarop voortbouwen. Tevens wordt het belang van deze conclusie voor woningbouwcorporaties en dorps- en buurthuizen besproken.
Original languageDutch
Article number34
Pages (from-to)5-13
Number of pages9
JournalFiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen)
Volume13
Issue number7
Publication statusPublished - 2012

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this