De bestuurlijke gevolgen van Web 2.0

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Door de mogelijkheden die nieuwe communicatiemiddelen, bijvoorbeeld sociale media, bieden, is de relatie tussen openbaar bestuur en burgers drastisch aan het veranderen. Allerlei Web 2.0-toepassingen hebben ervoor gezorgd, dat internet een platform is geworden voor politiek discours, waar burgers actief (en soms domi- nant) aan mee kunnen doen. Dat stelt nieuwe eisen aan de overheid, die zich gedwongen ziet responsiever dan voorheen te opereren. In dit symposi- umnummer staat de overgang centraal naar de Overheid 2.0, een onderwerp dat volop in ontwikkeling is, maar waar nog weinig onderzoek naar is verricht. De artikelen in dit symposium focus- sen vooral op de vraag wat de prak- tische gevolgen zijn van deze trend en welke vragen deze oproept voor bestuurskundig onderzoek.
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)4-11
Number of pages8
JournalBestuurskunde
Volume2011
Issue number3
Publication statusPublished - 2011

Research programs

  • ESSB PA
  • EUR ESSB 25

Cite this