De combinatie van publiekrecht en privaatrecht in de Dienstenrichtlijn en de gevolgen daarvan voor het contractenrecht

Translated title of the contribution: The combination of public law and private law in the Services Directive and the implications of this for contract law

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

3 Downloads (Pure)

Abstract

De Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) bevat zowel regels met een publiekrechtelijke als regels met een privaatrechtelijke aard. Het toepassingsbereik van beide typen regels wordt bepaald door het begrip ‘dienst’ zoals dat is gedefinieerd in de dienstenrichtlijn. Dit is problematisch, omdat de strekking van de regels relevant is bij de bepaling van de reikwijdte van de regels. De strekking van de regels met een publiekrechtelijke aard rechtvaardigt bijvoorbeeld dat bepaalde diensten van het toepassingsbereik van deze regels worden uitgezonderd. Die uitzonderingen zijn voor de privaatrechtelijke regels niet nodig en zelfs onwenselijk. Daar komt nog bij dat als gevolg van de wijze waarop de privaatrechtelijke regels van de Dienstenrichtlijn zijn geïmplementeerd in het BW, de uitleg van het begrip ‘dienst’ vergaande en waarschijnlijk onbedoelde gevolgen heeft voor het contractenrecht.
Translated title of the contributionThe combination of public law and private law in the Services Directive and the implications of this for contract law
Original languageDutch
Pages (from-to)205-213
Number of pages9
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Volume2023
Issue number5
Publication statusPublished - 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The combination of public law and private law in the Services Directive and the implications of this for contract law'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this