De context van de klacht als diagnosticum

Translated title of the contribution: The context of the complaint as a diagnostic feature

P. P.M. Hobus*, M. L. Hofstra, H. P.A. Boshuizen, H. G. Schmidt

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

10 Citations (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Abstract

In de literatuur wordt nogal eens verondersteld dat de huisarts gebruik maakt van zijn voorkennis over een patient bij de interpretatie van diens k1acht_ Aansluitend op een eerder experiment is onderzocht, in hoeverre er een causaal verband bestaat tussen het gebruik van voorkennis en andere 'contextuele informatie' en de kwaliteit van de eerste diagnostische hypothesen_ Hiertoe is gebruik gemaakt van een methode waarbij de eerste momenten van een consult worden gesimuleerd met behulp van een diapresentatie. In de helft van de gevallen werd aileen de klacht getoond, in de andere helft ook het gezicht en de groene kaart van de patient. Op deze wijze moesten 16 ervaren huisartsen en 16 relatief onervaren basisartsen een hypothese genereren bij in totaal 18 dia-casus, hetzij met, hetzij zonder contextuele informatie. Daarbij bleek dat aileen huisartsen gebruik maakten van de contextuele informatie en daardoor betere diagnostische hypothesen genereerden dan de basisartsen.
Translated title of the contributionThe context of the complaint as a diagnostic feature
Original languageDutch
Pages (from-to)261-263+267
Number of pages4
JournalHuisarts en Wetenschap
Volume31
Issue number8
Publication statusPublished - 1988

Research programs

  • EUR ESSB 99

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The context of the complaint as a diagnostic feature'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this