De economische betekenis van nationale veiligheidsrisico's.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

16 Downloads (Pure)

Abstract

De economische analyse van (potentiële) rampen is belangrijk om inzichtelijk te maken welke investeringen in welke preventie van welke rampen efficiënt zijn en welke niet. Er is weinig specifiek Nederlands onderzoek op dit terrein. Beleidsmakers stellen prioriteiten op basis van kosten en baten. Dit artikel biedt een overzicht van internationaal onderzoek en laat zien hoe dit handvatten kan bieden om de economische impact van uiteenlopende rampen te schatten. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Nationale Risicobeoordeling (NRB), waarin schillende soorten rampen, crises en dreigingen worden geanalyseerd met scenario's die volgens een vaste multidisciplinaire systematiek worden beoordeeld om effecten onderling te kunnen vergelijken. De economische impact is een van de beoordelingscriteria. We bespreken voor- en nadelen van toegepaste ramingsmethoden aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden op uiteenlopende scenario's uit de NRB.
Original languageDutch
Pages (from-to)35-51
Number of pages17
JournalTijdschrift voor veiligheid
Volume13
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2014

Research programs

  • EUR-ISS-EDEM

Cite this