De functies van bewonersoverleg-organisaties in een veranderende samenleving: Over de functies van bewonersoverlegorganisaties tegen de achtergrond van bewonersparticipatie en andere hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Onderzoek in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

L.H. Antonides, C. Witte, T. De Moor, A.H. Boele

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Original languageEnglish
Publication statusPublished - Apr 2018
Externally publishedYes

Cite this