De gemeentelijke verduurzamingsregeling getoetst

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportProfessional

7 Downloads (Pure)

Abstract

In opdracht van de provincie Utrecht, gesteund door de provincies Noord- en Zuid-Holland heeft het ESBL een integraal onderzoek gedaan naar de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling. Deze regeling houdt in dat de gemeente de kosten van de verduurzaming van woningen (met isolatie en zonnepanelen) voor haar rekening neemt en de woningeigenaar deze kosten gedurende 30 jaren terugbetaalt aan de gemeente. De maandelijkse kosten zijn niet hoger dan het bedrag dat de woningeigenaar bespaart aan energie door de getroffen maatregelen. Voorts zijn diverse waarborgen in de regeling opgenomen, voor wat betreft de kwaliteit, energieprestatie en financiele risico's voor de gemeente. In het rapport komen de onderzoekers tot de conclusie dat de GVR blijkens de proef in Wijk bij Duurstede naar tevredenheid van zowel de gemeente als de woningeigenaren werkt en dat de regeling zoals ontwikkeld door De Woonpas zorgvuldig is vormgegeven. Onderzoekspartner EY komt tot de conclusie dat ook het financiele deel van de regeling in orde is. Maar het ESBL concludeert tevens dat er twijfel bestaat over de fiscaal-juridische houdbaarheid van de binnen de GVR gebruikte heffing van baatbelasting. Om deze twijfels weg te nemen, zou de wetgever de wettekst kunnen aanpassen, eventueel via een innovatieregeling. Het ESBL heeft in het rapport een voorzet gedaan voor een aangepaste wettekst.
Original languageDutch
Number of pages145
Publication statusPublished - 10 Feb 2022

Bibliographical note

Onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht, gesteund door de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Cite this