De ggz in relatie tot zorgverzekeraars; een verkenning

Translated title of the contribution: The relationship of mental health providers with health insurers; an exploration

Claudia de Koning*, Tessa van Dijk, Richard Janssen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Achtergrond In 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in ‘De GGZ in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ een visie gepresenteerd op de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Dit document kan gezien worden als markering van het gegeven dat belangrijke belanghebbenden een
emeenschappelijke visie op de toekomst van de ggz in Nederland hebben. Contractering van zorg verloopt vaak moeilijk. Het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede en voldoende zorg en beschikbare financiering leidt tot fricties. Congruentie in visie, doelen en praktijken zijn belangrijke voorwaarden voor adequate relatievorming. Draagt het visiedocument daaraan bij?

Doel Het systematisch in beeld brengen van de percepties van ggz-bestuurders en zorgverzekeraars gerelateerd aan het proces van contractering en het verloop daarvan in de tijd.

Methode Afname van interviews bij zowel bestuurders van ggz-instellingen als de strategische (beleids)adviseurs van zorgverzekeraars. In de aanpak maakten we gebruik van het saliencemodel.

Resultaten De relatie tussen ggz-bestuurders en zorgverzekeraars werd als wantrouwend en complex ervaren, en was in 2021 iets verslechterd ten opzichte van 2019. De ervaren macht, legitimiteit en urgentie waren van invloed op de relatie. Vrijwel alle zorgverzekeraars werden op basis van het saliencemodel getypeerd als dominante belanghebbende. Beide partijen stonden open voor het verbeteren van de relatie, waarvoor meer transparantie en wederzijds begrip nodig was.

Conclusie Met de gedragen inhoud van het visiedocument is er in zekere mate sprake van ‘shared governance’. De veranderingsstappen (‘shared innovation’) die wenselijk geacht worden, zullen bevorderd worden door de beoogde voordelen deels aan elkaar te gunnen (‘shared savings’).
Translated title of the contributionThe relationship of mental health providers with health insurers; an exploration
Original languageDutch
Pages (from-to)24-29
Number of pages6
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume66
Issue number1
Publication statusPublished - 15 Jan 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The relationship of mental health providers with health insurers; an exploration'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this