De inspecteur is het bestuursorgaan dat de op de zaak betrekking hebbende stukken over moet leggen. Geen verplichting voor de inspecteur om steeds het volledige strafdossier op te vragen.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

13 Downloads (Pure)

Abstract

Belanghebbende is strafrechtelijk veroordeeld voor fraude met een gastouderbureau. Op basis van stukken uit het FIOD-dossier die aan de Inspecteur ter beschikking zijn gesteld, zijn aan belanghebbende navorderingsaanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd. Volgens belanghebbende moet de Inspecteur in de procedure over deze aanslagen het volledige strafdossier als op de zaak betrekking hebbend stuk overleggen. Het Hof heeft dit standpunt van belanghebbende verworpen.
HR: Het bestuursorgaan is gehouden de op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen. Onder bestuursorgaan wordt in dit verband verstaan de inspecteur en niet de Belastingdienst in zijn geheel, inclusief de FIOD. De over te leggen stukken kunnen ook stukken betreffen die afkomstig zijn van andere organisatieonderdelen van de Belastingdienst (zoals de FIOD) of van buiten de Belastingdienst, mits deze stukken de inspecteur ter raadpleging ter beschikking staan of hebben gestaan en van belang kunnen zijn voor de beslechting van de (resterende) geschilpunten (vgl. HR, BNB 2014/186*).
Bij stukken uit een strafdossier dat is opgesteld door medewerkers van de FIOD zal voor elk stuk afzonderlijk moeten worden beoordeeld of aan de hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan. Het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van een evenredige belangenafweging brengen niet mee dat de inspecteur steeds gehouden is het volledige strafdossier bij de officier van justitie op te vragen.
Original languageDutch
JournalBNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak
Volume2021
Issue number160
Publication statusPublished - 25 Jun 2021

Court cases

CourtHoge Raad der Nederlanden
Date of judgement25/06/21
ECLI IDECLI:NL:HR:2021:995

Bibliographical note

JCDI:ADS392490:1

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this