De moeizame godsdienstvrede van 1577

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Abstract

Na het beleg van 1572-73 is Haarlem een Spaanse enclave in het opstandige Holland. Na de Spaanse Furie van 1576 sluiten een groot aantal Nederlandse gewesten de Pacificatie van Gent. Haarlem raakt nu verder geïsoleerd en zoekt toenadering, wat begin 1577 resulteert in de met de prins van Oranje gesloten Satisfactie van Veere. Haarlem wilde eigenlijk katholiek blijven, maar dat accepteert de prins niet. In de Satisfactie krijgen de beide religies een gelijkwaardige positie toebedeeld, maar dat leidt tot spanningen,
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)5-5
Number of pages1
JournalHaarlems Dagblad
Publication statusPublished - 29 Oct 2019

Cite this