De nieuwe Nederlandse richtlijn voor laboratoriumdiagnostiek van met ANA geassocieerde auto-immuunziekten

Translated title of the contribution: The updated Dutch guideline for laboratory diagnostics of ANA-associated auto-immune diseases

Adriaan van Beek, Marco Schreurs, H.G. Otten, F.J.M. Bergkamp, J.G.M.C. Damoiseaux*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De nieuwe Nederlandse richtlijn voor laboratoriumdiagnostiek van met antinucleaire antistoffen (ANA)
geassocieerde auto-immuunziekten bevat 12 minimumnormen en 5 streefnormen. Zowel de HEp-2-
IIF-test als ‘solid-phase’-testen zijn nodig om met
ANA geassocieerde auto-immuunziekten te diagnosticeren. In dit artikel wordt de nieuwe richtlijn toegelicht.
Translated title of the contributionThe updated Dutch guideline for laboratory diagnostics of ANA-associated auto-immune diseases
Original languageDutch
Number of pages7
JournalNederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma en Klinische Immunologie
Volume2021
Issue number2
Publication statusPublished - May 2021

Bibliographical note

Financiële ondersteuning: dr. M.W.J. Schreurs ontving sprekersvergoeding van Thermo Fisher en Biogen, dr. J.G.M.C. Damoiseaux ontving sprekersvergoeding van Euroimmun, Thermo Fisher en Inova Diagnostisc.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The updated Dutch guideline for laboratory diagnostics of ANA-associated auto-immune diseases'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this