De OESO-statistieken inzake onderlinge overlegprocedures, tekenen van vooruitgang

Clive Jie-A-Joen, M.I.E. (Monique) van Herksen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

10 Downloads (Pure)

Abstract

Op 22 november 2021 publiceerde de OESO de jaarlijkse statistieken aangaande de uitkomst van onderlinge overlegprocedures die in 2020 zijn aangegaan c.q. afgerond. In 2015 werd door de OESO het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Actieplan ingevoerd, met vijftien actiepunten waaronder één in het bijzonder diende ter verbetering van geschillenbeslechting en de onderlinge overlegprocedure: OESO BEPS Actie 14. De recente statistieken reflecteren derhalve inmiddels vijf jaar ervaring met de destijds voorgestelde en ingevoerde verbeteringen van geschillenbeslechting. Hierna bespreken we de meest recente statistieken met de nadruk op de ontwikkelingen in Nederland. We sluiten af met een aantal aanbevelingen
Original languageDutch
Article number13
Pages (from-to)22-28
Number of pages7
JournalMaandblad Belastingbeschouwingen
Issue number4
Publication statusPublished - 11 Mar 2022

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this