‘De onzichtbare handicap van het jeugdstrafrecht. De taalvaardigheden van minderjarige verdachten en de implicaties voor het jeugdstrafrecht’

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

50 Downloads (Pure)

Abstract

Art. 29a Sv; Besluit inrichting en orde politieverhoor; artikel 12 IVRK; Richtlijn 2010/64/EU; Richtlijn 2012/13/EU; Richtlijn 2013/48/EU. K.G.M. van Dijk - Fleetwood-Bird , DD 2017/71 (afl. 10) De vraag die in deze bijdrage aan de orde komt is hoe beperkte taalvaardigheden de jeugdige verdachte kwetsbaar maken. Dit komt onder meer tot uiting bij de verhoren die afgenomen worden op het moment dat de jongere nog een verdachte is, bij de deelname aan de strafzitting, de afspraken met de reclassering en bij de interventies die worden aangeboden.
Original languageDutch
Article number15
Pages (from-to)748-762
Number of pages15
JournalDelikt en Delinkwent
Volume2017/71
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Research programs

  • ESHPM - non EUR result

Cite this