De positie van de bijstand door burgers in de herziening van de bijzondere opsporingsbevoegdheden

EM Moerman

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit artikel wordt stilgestaan bij de in het kader van het programma ‘Versterking Prestaties Strafrechtketen’ ingezette herziening van de bijzondere opsporingsbevoegdheden die de inzet van burgers in de opsporing regelen. De voorgestelde herziening brengt geen ingrijpende wijzigingen met zich mee voor de wettelijk geregelde vormen van bijstand aan de opsporing door burgers. Betoogd wordt dat bestaande knelpunten hierdoor onvoldoende worden aangepakt. In het bijzonder geldt dat voor de thema’s pseudoverkoop en de inzet van burgerinformanten. In deze bijdrage worden aanbevelingen gedaan om deze knelpunten te ondervangen.
Original languageDutch
Article number35
Pages (from-to)363-372
Number of pages10
JournalDelikt en Delinkwent
Volume45
Issue number5
Publication statusPublished - 26 Apr 2015

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this